บริษัท จี คอนเนค จำกัด

Link
(Root) normal_scrabble.jpg เราให้ท่านมากว่าคำว่า "บริการ"

เรื่องการนำเข้าและส่งออกของท่านจะไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไป สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว เราให้บริการทั้งทางอากาศ ทะเล และไปรณษีย์ (EMS) รวมถึงพร้อม Packing และจัดส่งสินค้าครบวงจร เพราะเราเข้าใจและทีมงานที่มีประสบการณ์  พร้อมยินดีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำทุกท่านจึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านถึงจุดหมายแน่นอน

  

 G Connect - Connecting people with mind heart and mind by service.

Have the best choice for you.

  

(newweb) 2011127_70457.png

(Root) 27550_images.jpg

(Root) nt7_007.jpg (newweb) 2011127_68826.png

การขนส่งทางอากาศ 
การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็นบริการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่าง ๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนส่งทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้นการขนส่งทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ

การขนส่งทางทะเล
การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล
การขนส่งทางไปรษณีย์ (EMS)
การขนส่งทางไปรษณีย์ไม่มีความแตกต่างกับเส้นทางอื่น ๆ เพราะการขนส่งทางไปรษณีย์เป็นการขนส่งโดยรัฐบาล ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางทั้งหมด แต่จะกำหนดน้ำหนักในการส่งไปแต่ละประเทศ อยู่ที่ 25 –30 กก. ต่อการส่ง 1 ครั้ง

 


 
Online:  1
Visits:  123,719
Today:  22
PageView/Month:  2,090